5 Piastres / 5.6x9.4 cm (2.2x3.7 inches)
1940
50 Piastres / 7.5x15 cm (2.9x5.9 inches)
1976
50 Piastres / 7x13.5 cm (2.7x5.3 inches)
1978

فرهنگ و هنر، صنایع دستی‌، تاریخ، ادبیات، مقاله ها