- Aleksandr Aleksandrovich Blok (1880-1921)

- Aleksandr Tvardovsky (1910-1971)

- Aleksey Maksimovich Peshkov (Maksim Gourky), 1868-1934

- Aleksey Nikolayevich Tolstiy (1883-1945)

- Anatoly Vasilyevich Lunacharsky (1875-1933)

- Anna Andreyevna Gorenko (Anna Akhmatova), 1899-1966

- Boris Leodonovich Pasternak (1890-1960)

- Edvard Georgyevich Bagritzsky (1896-1934)

- Ilya Grigoriovich Erenborg (1891-1967)

- Isaak Bable

- Leo Luntz

- Maksimilian Aleksandrovich Voloshin (1877-1932)

- Mariette Shaginyan

- Mikhail Aleksandrivich Kuzmin (1875-1953)

- Mikhail Zoschhenkov (1895-1985)

- Nathalie Sarruate (1900- )

- Nikolay Aseyev

- Osip Maksimovich Brik (1888-1945)

- Sergey Aleksandr Yesenin (1895-1926)

- Sergey Tretyakov (1892-1939)

- Valentin Petrovich Katayev

- Veladimir Mayakovsky

- Vikenty Versayev (1867-1945)

- Vladimir Nabokov
فروش اینترنتی آثار هنری، صنایع دستی‌ و کتاب